از تولد تا 5 سالگی با دوبله فارسی – یک سالگی (قسمت پنجم)

از تولد تا 5 سالگی (فصل اول)

tavalodta5
 

توضیحات : با ما همراه باشید تا سیر تکاملی کودک رو از بدو تولد تا ورود به مهد کودک دنبال کنیم . سفری از تولد تا 5 سالگی . تولد تا 5 سالگی دورانی است که شاهد بیشتر میزان رشد در طول عمر خود هستیم

 

نام مستند : از تولد تا 5 سالگی (Nought To Five)

نام این قسمت : یک سالگی (قسمت پنجم)

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 25 دقیقه

حجم : 180 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


از تولد تا 5 سالگی با دوبله فارسی – یک سالگی (قسمت چهارم)

از تولد تا 5 سالگی (فصل اول)

tavalodta5
 

توضیحات : با ما همراه باشید تا سیر تکاملی کودک رو از بدو تولد تا ورود به مهد کودک دنبال کنیم . سفری از تولد تا 5 سالگی . تولد تا 5 سالگی دورانی است که شاهد بیشتر میزان رشد در طول عمر خود هستیم

 

نام مستند : از تولد تا 5 سالگی (Nought To Five)

نام این قسمت : یک سالگی (قسمت چهارم)

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 25 دقیقه

حجم : 180 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 

 


از تولد تا 5 سالگی با دوبله فارسی – چهار دست و پا رفتن (قسمت دوم)

از تولد تا 5 سالگی (فصل اول)

tavalodta5
 

توضیحات : با ما همراه باشید تا سیر تکاملی کودک رو از بدو تولد تا ورود به مهد کودک دنبال کنیم . سفری از تولد تا 5 سالگی . تولد تا 5 سالگی دورانی است که شاهد بیشتر میزان رشد در طول عمر خود هستیم

 

نام مستند : از تولد تا 5 سالگی (Nought To Five)

نام این قسمت : چهار دست و پا رفتن (قسمت دوم)

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 25 دقیقه

حجم : 180 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


از تولد تا 5 سالگی با دوبله فارسی – چهار دست و پا رفتن (قسمت اول)

از تولد تا 5 سالگی (فصل اول)

tavalodta5
 

توضیحات : با ما همراه باشید تا سیر تکاملی کودک رو از بدو تولد تا ورود به مهد کودک دنبال کنیم . سفری از تولد تا 5 سالگی . تولد تا 5 سالگی دورانی است که شاهد بیشتر میزان رشد در طول عمر خود هستیم

 

نام مستند : از تولد تا 5 سالگی (Nought To Five)

نام این قسمت : چهار دست و پا رفتن (قسمت اول)

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 25 دقیقه

حجم : 180 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


از تولد تا 5 سالگی با دوبله فارسی – ماه های نخستین

از تولد تا 5 سالگی (فصل اول)

tavalodta5
 

توضیحات : با ما همراه باشید تا سیر تکاملی کودک رو از بدو تولد تا ورود به مهد کودک دنبال کنیم . سفری از تولد تا 5 سالگی . تولد تا 5 سالگی دورانی است که شاهد بیشتر میزان رشد در طول عمر خود هستیم

 

نام مستند : از تولد تا 5 سالگی (Nought To Five)

نام این قسمت : ماه های نخستین (نوزادی)

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 25 دقیقه

حجم : 180 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


از تولد تا 5 سالگی با دوبله فارسی – دوران طفولیت

از تولد تا 5 سالگی (فصل اول)

tavalodta5
 

توضیحات : با ما همراه باشید تا سیر تکاملی کودک رو از بدو تولد تا ورود به مهد کودک دنبال کنیم . سفری از تولد تا 5 سالگی . تولد تا 5 سالگی دورانی است که شاهد بیشتر میزان رشد در طول عمر خود هستیم

 

نام مستند : از تولد تا 5 سالگی (Nought To Five)

نام این قسمت : دوران طفولیت (نوزادی)

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 25 دقیقه

حجم : 180 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


از تولد تا 5 سالگی با دوبله فارسی – نوزادی و شیرخوارگی

از تولد تا 5 سالگی (فصل اول)

tavalodta5
 

توضیحات : با ما همراه باشید تا سیر تکاملی کودک رو از بدو تولد تا ورود به مهد کودک دنبال کنیم . سفری از تولد تا 5 سالگی . تولد تا 5 سالگی دورانی است که شاهد بیشتر میزان رشد در طول عمر خود هستیم

 

نام مستند : از تولد تا 5 سالگی (Nought To Five)

نام این قسمت : نوزادی و شیرخوارگی

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 25 دقیقه

حجم : 180 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


صفحه 1 از 3123