رشد جنین با دوبله فارسی – جنین انسان (قسمت دوم)

رشد جنین

roshd

 

توضیحات : این نوزاد به پایان سفر 9 ماهه ی خود رسیده است . حالا می تواند بچشد , بشنود , بو کند , لمس کند و یاد بگیرد .صداها بلندتر هستند . احساس می کند تکان می خورد و فشرده می شود . فضای زندگیش تنگ وناراحت شده قراره به زور از پیله ی آرام و راحتی که تنها دنیایی که می شناسد به بیرون رانده شود و وارد دنیای جدید و پر سروصدای روشن و ترسناکی شود . این داستان سفر خارق العاده ی این دختر کوچک داخل بدن مادر است . از یک سلول کوچک به یک نوزاد رشد یافته ی 9 ماهه..

 

نام مستند : رشد جنین

 

نام قسمت : جنین انسان (قسمت دوم)

 

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 249 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خلاصه داستان این قسمت

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


رشد جنین با دوبله فارسی – سگ ها

رشد جنین

roshd

 

توضیحات : این نوزاد به پایان سفر 9 ماهه ی خود رسیده است . حالا می تواند بچشد , بشنود , بو کند , لمس کند و یاد بگیرد .صداها بلندتر هستند . احساس می کند تکان می خورد و فشرده می شود . فضای زندگیش تنگ وناراحت شده قراره به زور از پیله ی آرام و راحتی که تنها دنیایی که می شناسد به بیرون رانده شود و وارد دنیای جدید و پر سروصدای روشن و ترسناکی شود . این داستان سفر خارق العاده ی این دختر کوچک داخل بدن مادر است . از یک سلول کوچک به یک نوزاد رشد یافته ی 9 ماهه..

 

نام مستند : رشد جنین

نام قسمت : سگ ها

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 249 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خلاصه داستان این قسمت

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


رشد جنین با دوبله فارسی – گربه ها

رشد جنین

roshd

 

توضیحات : این نوزاد به پایان سفر 9 ماهه ی خود رسیده است . حالا می تواند بچشد , بشنود , بو کند , لمس کند و یاد بگیرد .صداها بلندتر هستند . احساس می کند تکان می خورد و فشرده می شود . فضای زندگیش تنگ وناراحت شده قراره به زور از پیله ی آرام و راحتی که تنها دنیایی که می شناسد به بیرون رانده شود و وارد دنیای جدید و پر سروصدای روشن و ترسناکی شود . این داستان سفر خارق العاده ی این دختر کوچک داخل بدن مادر است . از یک سلول کوچک به یک نوزاد رشد یافته ی 9 ماهه..

 

نام مستند : رشد جنین

نام قسمت : گربه ها

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 249 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خلاصه داستان این قسمت

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


رشد جنین با دوبله فارسی – حیوانات خارق العاده (قسمت اول)

رشد جنین

roshd

 

توضیحات : این نوزاد به پایان سفر 9 ماهه ی خود رسیده است . حالا می تواند بچشد , بشنود , بو کند , لمس کند و یاد بگیرد .صداها بلندتر هستند . احساس می کند تکان می خورد و فشرده می شود . فضای زندگیش تنگ وناراحت شده قراره به زور از پیله ی آرام و راحتی که تنها دنیایی که می شناسد به بیرون رانده شود و وارد دنیای جدید و پر سروصدای روشن و ترسناکی شود . این داستان سفر خارق العاده ی این دختر کوچک داخل بدن مادر است . از یک سلول کوچک به یک نوزاد رشد یافته ی 9 ماهه..

 

نام مستند : رشد جنین

نام قسمت : حیوانات خارق العاده (بخش اول)

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 249 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خلاصه داستان این قسمت
 
خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


رشد جنین با دوبله فارسی – حیوانات خارق العاده (قسمت دوم)

رشد جنین

roshd

 

توضیحات : این نوزاد به پایان سفر 9 ماهه ی خود رسیده است . حالا می تواند بچشد , بشنود , بو کند , لمس کند و یاد بگیرد .صداها بلندتر هستند . احساس می کند تکان می خورد و فشرده می شود . فضای زندگیش تنگ وناراحت شده قراره به زور از پیله ی آرام و راحتی که تنها دنیایی که می شناسد به بیرون رانده شود و وارد دنیای جدید و پر سروصدای روشن و ترسناکی شود . این داستان سفر خارق العاده ی این دختر کوچک داخل بدن مادر است . از یک سلول کوچک به یک نوزاد رشد یافته ی 9 ماهه..

 

نام مستند : رشد جنین

نام قسمت : حیوانات خارق العاده (بخش دوم)

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 249 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خلاصه داستان این قسمت
 
خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


رشد جنین با دوبله فارسی- دو قلوهای یکسان

رشد جنین

roshd

 

توضیحات : این نوزاد به پایان سفر 9 ماهه ی خود رسیده است . حالا می تواند بچشد , بشنود , بو کند , لمس کند و یاد بگیرد .صداها بلندتر هستند . احساس می کند تکان می خورد و فشرده می شود . فضای زندگیش تنگ وناراحت شده قراره به زور از پیله ی آرام و راحتی که تنها دنیایی که می شناسد به بیرون رانده شود و وارد دنیای جدید و پر سروصدای روشن و ترسناکی شود . این داستان سفر خارق العاده ی این دختر کوچک داخل بدن مادر است . از یک سلول کوچک به یک نوزاد رشد یافته ی 9 ماهه..

 

نام مستند : رشد جنین

نام قسمت : دو قلوهای یکسان

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 249 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خلاصه داستان این قسمت
 
خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


رشد جنین با دوبله فارسی – جنین انسان (قسمت اول)

رشد جنین

roshd

 

توضیحات : این نوزاد به پایان سفر 9 ماهه ی خود رسیده است . حالا می تواند بچشد , بشنود , بو کند , لمس کند و یاد بگیرد .صداها بلندتر هستند . احساس می کند تکان می خورد و فشرده می شود . فضای زندگیش تنگ وناراحت شده قراره به زور از پیله ی آرام و راحتی که تنها دنیایی که می شناسد به بیرون رانده شود و وارد دنیای جدید و پر سروصدای روشن و ترسناکی شود . این داستان سفر خارق العاده ی این دختر کوچک داخل بدن مادر است . از یک سلول کوچک به یک نوزاد رشد یافته ی 9 ماهه..

 

نام مستند : رشد جنین

نام قسمت : جنین انسان (قسمت اول)

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 249 مگابایت

کیفیت : HD (عالی)

فرمت : MKV

 

خلاصه داستان این قسمت

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)