تمدن ; آیا غرب رو به زوال است ؟ با دوبله فارسی – کار

تمدن ; آیا غرب رو به زوال است

Tamadon

 
توضیحات : از سال 1500 به بعد غرب الگوی کسب و کارش , قانون و سیاستش و حتی حرف زدن و شیوه لباس پوشدنشون رو هم به تمام دنیا صادر کرد . ولی حالا بعد از گذشت 5 قرن به نظر میرسه که شرق داره از غرب نیز جلو میزنه
چین در چند سال آینده بزرگترین افتصاد دنیا خواهد شد . دیر یا زود تعداد پیروان دین اسلام از مسیحیت پیشی خواهد گرفت
بدین ترتیب میتوان گفت که خود تمدن غرب نیز در آینده نه چندان نور به تاریخ می پیونده ؟
برای پاسخ به تمام این سوال ها باید دید که اصلا غرب چگونه قدرتمند شد

 

نام مستند : تمدن ; آیا غرب رو به زوال است ؟

نام این قسمت : کار

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 220 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV
 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


تمدن ; آیا غرب رو به زوال است ؟ با دوبله فارسی – مصرف گرایی

تمدن ; آیا غرب رو به زوال است

Tamadon

 
توضیحات : از سال 1500 به بعد غرب الگوی کسب و کارش , قانون و سیاستش و حتی حرف زدن و شیوه لباس پوشدنشون رو هم به تمام دنیا صادر کرد . ولی حالا بعد از گذشت 5 قرن به نظر میرسه که شرق داره از غرب نیز جلو میزنه
چین در چند سال آینده بزرگترین افتصاد دنیا خواهد شد . دیر یا زود تعداد پیروان دین اسلام از مسیحیت پیشی خواهد گرفت
بدین ترتیب میتوان گفت که خود تمدن غرب نیز در آینده نه چندان نور به تاریخ می پیونده ؟
برای پاسخ به تمام این سوال ها باید دید که اصلا غرب چگونه قدرتمند شد

 

نام مستند : تمدن ; آیا غرب رو به زوال است ؟

نام این قسمت : مصرف گرایی

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 220 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


تمدن ; آیا غرب رو به زوال است ؟ با دوبله فارسی – پزشکی

تمدن ; آیا غرب رو به زوال است

Tamadon

 
توضیحات : از سال 1500 به بعد غرب الگوی کسب و کارش , قانون و سیاستش و حتی حرف زدن و شیوه لباس پوشدنشون رو هم به تمام دنیا صادر کرد . ولی حالا بعد از گذشت 5 قرن به نظر میرسه که شرق داره از غرب نیز جلو میزنه
چین در چند سال آینده بزرگترین افتصاد دنیا خواهد شد . دیر یا زود تعداد پیروان دین اسلام از مسیحیت پیشی خواهد گرفت
بدین ترتیب میتوان گفت که خود تمدن غرب نیز در آینده نه چندان نور به تاریخ می پیونده ؟
برای پاسخ به تمام این سوال ها باید دید که اصلا غرب چگونه قدرتمند شد

 

نام مستند : تمدن ; آیا غرب رو به زوال است ؟

نام این قسمت : پزشکی

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 220 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


تمدن ; آیا غرب رو به زوال است ؟ با دوبله فارسی – مالکیت

تمدن ; آیا غرب رو به زوال است

Tamadon

 
توضیحات : از سال 1500 به بعد غرب الگوی کسب و کارش , قانون و سیاستش و حتی حرف زدن و شیوه لباس پوشدنشون رو هم به تمام دنیا صادر کرد . ولی حالا بعد از گذشت 5 قرن به نظر میرسه که شرق داره از غرب نیز جلو میزنه
چین در چند سال آینده بزرگترین افتصاد دنیا خواهد شد . دیر یا زود تعداد پیروان دین اسلام از مسیحیت پیشی خواهد گرفت
بدین ترتیب میتوان گفت که خود تمدن غرب نیز در آینده نه چندان نور به تاریخ می پیونده ؟
برای پاسخ به تمام این سوال ها باید دید که اصلا غرب چگونه قدرتمند شد

 

نام مستند : تمدن ; آیا غرب رو به زوال است ؟

نام این قسمت : مالکیت

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 220 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV
 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


تمدن ; آیا غرب رو به زوال است ؟ با دوبله فارسی – علم

تمدن ; آیا غرب رو به زوال است

Tamadon

 
توضیحات : از سال 1500 به بعد غرب الگوی کسب و کارش , قانون و سیاستش و حتی حرف زدن و شیوه لباس پوشدنشون رو هم به تمام دنیا صادر کرد . ولی حالا بعد از گذشت 5 قرن به نظر میرسه که شرق داره از غرب نیز جلو میزنه
چین در چند سال آینده بزرگترین افتصاد دنیا خواهد شد . دیر یا زود تعداد پیروان دین اسلام از مسیحیت پیشی خواهد گرفت
بدین ترتیب میتوان گفت که خود تمدن غرب نیز در آینده نه چندان نور به تاریخ می پیونده ؟
برای پاسخ به تمام این سوال ها باید دید که اصلا غرب چگونه قدرتمند شد

 

نام مستند : تمدن ; آیا غرب رو به زوال است ؟

نام این قسمت : علم

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 220 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


تمدن ; آیا غرب رو به زوال است ؟ با دوبله فارسی – رقابت

تمدن ; آیا غرب رو به زوال است

Tamadon

 
توضیحات : از سال 1500 به بعد غرب الگوی کسب و کارش , قانون و سیاستش و حتی حرف زدن و شیوه لباس پوشدنشون رو هم به تمام دنیا صادر کرد . ولی حالا بعد از گذشت 5 قرن به نظر میرسه که شرق داره از غرب نیز جلو میزنه
چین در چند سال آینده بزرگترین افتصاد دنیا خواهد شد . دیر یا زود تعداد پیروان دین اسلام از مسیحیت پیشی خواهد گرفت
بدین ترتیب میتوان گفت که خود تمدن غرب نیز در آینده نه چندان نور به تاریخ می پیونده ؟
برای پاسخ به تمام این سوال ها باید دید که اصلا غرب چگونه قدرتمند شد

 

نام مستند : تمدن ; آیا غرب رو به زوال است ؟

نام این قسمت : رقابت

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 220 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV
 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


question