زنان مقدس با دوبله فارسی – نبرد کلمات

زنان مقدس

zanane-moghadas

 

توضیحات : هزاران سال است که مذهب به زندگی میلیونها انسان در سراسر جهان شکل بخشیده است و در این میان زنان جایگاهی ویژه داشته اند. آنها الهه هایی بودند که اختیار مرگ و زندگی را در دست داشتند؛ فرمانروایان زمین و آسمان و نیز جنگاورانی هراس انگیز.

در این مجموعه سه قسمتی ، بتانی هیوز ، تاریخ دان انگلیسی ، تاریخ پنهان نقش شگفت انگیز زنان در مذهب را آشکار می کند. او به گذشته ها باز میگردد و به سراغ محققان و همچنین مکانهایی می رود تا ارتباط بین زنان و مذهب را پیدا کند.

 

نام مستند : زنان مقدس (Divine Women)

نام این قسمت : نبرد کلمات

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

حجم : 220 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت :MKV
 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


زنان مقدس با دوبله فارسی – خدمتگزاران خدایان

زنان مقدس

zanane-moghadas

 

توضیحات : هزاران سال است که مذهب به زندگی میلیونها انسان در سراسر جهان شکل بخشیده است و در این میان زنان جایگاهی ویژه داشته اند. آنها الهه هایی بودند که اختیار مرگ و زندگی را در دست داشتند؛ فرمانروایان زمین و آسمان و نیز جنگاورانی هراس انگیز.

در این مجموعه سه قسمتی ، بتانی هیوز ، تاریخ دان انگلیسی ، تاریخ پنهان نقش شگفت انگیز زنان در مذهب را آشکار می کند. او به گذشته ها باز میگردد و به سراغ محققان و همچنین مکانهایی می رود تا ارتباط بین زنان و مذهب را پیدا کند.

 

نام مستند : زنان مقدس (Divine Women)

نام این قسمت : خدمتگزاران خدایان

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

حجم : 220 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت :MKV
 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


زنان مقدس با دوبله فارسی – زمانی که خدا دختر بود

زنان مقدس

zanane-moghadas

 

توضیحات : هزاران سال است که مذهب به زندگی میلیونها انسان در سراسر جهان شکل بخشیده است و در این میان زنان جایگاهی ویژه داشته اند. آنها الهه هایی بودند که اختیار مرگ و زندگی را در دست داشتند؛ فرمانروایان زمین و آسمان و نیز جنگاورانی هراس انگیز.

در این مجموعه سه قسمتی ، بتانی هیوز ، تاریخ دان انگلیسی ، تاریخ پنهان نقش شگفت انگیز زنان در مذهب را آشکار می کند. او به گذشته ها باز میگردد و به سراغ محققان و همچنین مکانهایی می رود تا ارتباط بین زنان و مذهب را پیدا کند.

 

نام مستند : زنان مقدس (Divine Women)

نام این قسمت : زمانی که خدا دختر بود

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

حجم : 220 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت :MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


question