هنری هشتم با دوبله فارسی – خودکامه

هنری هشتم

henri-8

 
توضیحات : این مجموعه چهار قسمتی روایتگر روزهای حکمرانی مردی است که 500 سال پیش در 18 سالگی و در کلیسای وستمینستر لندن تاج پادشاهی را بر سر گذاشت.

در این برنامه خواهیم دید که هنری چگونه تصمیم گرفت دین و کشورش را از نو بسازد و ادعا می کرد که خدا هم در این راه به او کمک خواهد کرد اما بعدها او صدها تن از افرادش را به مرگی عقاب آور و وحشتناک محکوم کرد و استبداد و ستمگری وی سال ها بر مردمش سایه افکند. اما هنری هدفی فراتر داشت؛ هدف او مذهب بود.

در کتابخانه بریتانیا یک نسخه از سوگندنامه مراسم تاج گذاری وی موجود است که به خط خود هنری اصلاحاتی در آن اعمال شده که بر اساس آن کلیسای انگلستان بین المللی شد و تمام اختیارات و امتیازات آن تحت فرمانروایی پادشاه انگلستان قرار گرفت. او شش همسر داشت که سر دو نفر شان را از بدنشان جدا کرد.

ساخت این برنامه گذشته از فرم روایت گونه اش به واسطه سبک فیلمبرداری، نورپردازی و نمایش های کوتاه آن شما را به فضای آن دوران خواهد برد و ما نیز سعی بر آن داشتیم که با حفظ این فرم در صداگذاری به زبان فارسی این مجموعه را برای شما دلپذیرتر کنیم

 

نام مستند : هنری هشتم : تفکرات یک مستبد (Henry VIII)

نام این قسمت : خودکامه

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

حجم : 230 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


هنری هشتم با دوبله فارسی – عاشق پیشه

هنری هشتم

henri-8

 
توضیحات : این مجموعه چهار قسمتی روایتگر روزهای حکمرانی مردی است که 500 سال پیش در 18 سالگی و در کلیسای وستمینستر لندن تاج پادشاهی را بر سر گذاشت.

در این برنامه خواهیم دید که هنری چگونه تصمیم گرفت دین و کشورش را از نو بسازد و ادعا می کرد که خدا هم در این راه به او کمک خواهد کرد اما بعدها او صدها تن از افرادش را به مرگی عقاب آور و وحشتناک محکوم کرد و استبداد و ستمگری وی سال ها بر مردمش سایه افکند. اما هنری هدفی فراتر داشت؛ هدف او مذهب بود.

در کتابخانه بریتانیا یک نسخه از سوگندنامه مراسم تاج گذاری وی موجود است که به خط خود هنری اصلاحاتی در آن اعمال شده که بر اساس آن کلیسای انگلستان بین المللی شد و تمام اختیارات و امتیازات آن تحت فرمانروایی پادشاه انگلستان قرار گرفت. او شش همسر داشت که سر دو نفر شان را از بدنشان جدا کرد.

ساخت این برنامه گذشته از فرم روایت گونه اش به واسطه سبک فیلمبرداری، نورپردازی و نمایش های کوتاه آن شما را به فضای آن دوران خواهد برد و ما نیز سعی بر آن داشتیم که با حفظ این فرم در صداگذاری به زبان فارسی این مجموعه را برای شما دلپذیرتر کنیم

 

نام مستند : هنری هشتم : تفکرات یک مستبد (Henry VIII)

نام این قسمت : عاشق پیشه

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

حجم : 230 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


هنری هشتم با دوبله فارسی – جنگاور

هنری هشتم

henri-8

 
توضیحات : این مجموعه چهار قسمتی روایتگر روزهای حکمرانی مردی است که 500 سال پیش در 18 سالگی و در کلیسای وستمینستر لندن تاج پادشاهی را بر سر گذاشت.

در این برنامه خواهیم دید که هنری چگونه تصمیم گرفت دین و کشورش را از نو بسازد و ادعا می کرد که خدا هم در این راه به او کمک خواهد کرد اما بعدها او صدها تن از افرادش را به مرگی عقاب آور و وحشتناک محکوم کرد و استبداد و ستمگری وی سال ها بر مردمش سایه افکند. اما هنری هدفی فراتر داشت؛ هدف او مذهب بود.

در کتابخانه بریتانیا یک نسخه از سوگندنامه مراسم تاج گذاری وی موجود است که به خط خود هنری اصلاحاتی در آن اعمال شده که بر اساس آن کلیسای انگلستان بین المللی شد و تمام اختیارات و امتیازات آن تحت فرمانروایی پادشاه انگلستان قرار گرفت. او شش همسر داشت که سر دو نفر شان را از بدنشان جدا کرد.

ساخت این برنامه گذشته از فرم روایت گونه اش به واسطه سبک فیلمبرداری، نورپردازی و نمایش های کوتاه آن شما را به فضای آن دوران خواهد برد و ما نیز سعی بر آن داشتیم که با حفظ این فرم در صداگذاری به زبان فارسی این مجموعه را برای شما دلپذیرتر کنیم

 

نام مستند : هنری هشتم : تفکرات یک مستبد (Henry VIII)

نام این قسمت : جنگاور

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

حجم : 230 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


هنری هشتم با دوبله فارسی – شاهزاده

هنری هشتم

henri-8

 
توضیحات : این مجموعه چهار قسمتی روایتگر روزهای حکمرانی مردی است که 500 سال پیش در 18 سالگی و در کلیسای وستمینستر لندن تاج پادشاهی را بر سر گذاشت.

در این برنامه خواهیم دید که هنری چگونه تصمیم گرفت دین و کشورش را از نو بسازد و ادعا می کرد که خدا هم در این راه به او کمک خواهد کرد اما بعدها او صدها تن از افرادش را به مرگی عقاب آور و وحشتناک محکوم کرد و استبداد و ستمگری وی سال ها بر مردمش سایه افکند. اما هنری هدفی فراتر داشت؛ هدف او مذهب بود.

در کتابخانه بریتانیا یک نسخه از سوگندنامه مراسم تاج گذاری وی موجود است که به خط خود هنری اصلاحاتی در آن اعمال شده که بر اساس آن کلیسای انگلستان بین المللی شد و تمام اختیارات و امتیازات آن تحت فرمانروایی پادشاه انگلستان قرار گرفت. او شش همسر داشت که سر دو نفر شان را از بدنشان جدا کرد.

ساخت این برنامه گذشته از فرم روایت گونه اش به واسطه سبک فیلمبرداری، نورپردازی و نمایش های کوتاه آن شما را به فضای آن دوران خواهد برد و ما نیز سعی بر آن داشتیم که با حفظ این فرم در صداگذاری به زبان فارسی این مجموعه را برای شما دلپذیرتر کنیم

 

نام مستند : هنری هشتم : تفکرات یک مستبد (Henry VIII)

نام این قسمت : شاهزاده

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

حجم : 230 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


question