هیولاهای ذره بینی با دوبله فارسی – شکارچیان

هیولاهای ذره بینی

haula_zarebin

 
توضیحات : حشرات ، موجوداتی که همواره باما بوده اند و صد البته پیش ما هم همینطور! حشرات اولین موجوداتی هستند که پس از تک سلولی ها پا روی خشکی نهاده و زندگی را آغاز کردند ، آنها پس از میلیون ها سال به تکامل رسیده اند و اکنون در اوج مطابقت با محیط پیرامون خود هستند. در این مستند برای اولین بار ریزبینانه تر به اساس زندگی حشرات نگاه می شود تا قدرتی که در پی جثه کوچک آنها نهفته است را بیش از پیش آشکار کند . هیولاهای ذره بینی تازه ترین مجموعه مستند دیوید آتنرو ، یکی از بزرگترین مستند سازان دنیاست

 

نام مستند : هیولاهای ذره بینی (Micro Monsters)

نام این قسمت : شکارچیان

زبان : دوبله فارسی

زمان : 30 دقیقه

حجم : 110 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


هیولاهای ذره بینی با دوبله فارسی – کشمکش

هیولاهای ذره بینی

haula_zarebin

 
توضیحات : حشرات ، موجوداتی که همواره باما بوده اند و صد البته پیش ما هم همینطور! حشرات اولین موجوداتی هستند که پس از تک سلولی ها پا روی خشکی نهاده و زندگی را آغاز کردند ، آنها پس از میلیون ها سال به تکامل رسیده اند و اکنون در اوج مطابقت با محیط پیرامون خود هستند. در این مستند برای اولین بار ریزبینانه تر به اساس زندگی حشرات نگاه می شود تا قدرتی که در پی جثه کوچک آنها نهفته است را بیش از پیش آشکار کند . هیولاهای ذره بینی تازه ترین مجموعه مستند دیوید آتنرو ، یکی از بزرگترین مستند سازان دنیاست

 

نام مستند : هیولاهای ذره بینی (Micro Monsters)

نام این قسمت : کشمکش

زبان : دوبله فارسی

زمان : 30 دقیقه

حجم : 110 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


هیولاهای ذره بینی با دوبله فارسی – اجتماع

هیولاهای ذره بینی

 
haula_zarebin

 
توضیحات : حشرات ، موجوداتی که همواره باما بوده اند و صد البته پیش ما هم همینطور! حشرات اولین موجوداتی هستند که پس از تک سلولی ها پا روی خشکی نهاده و زندگی را آغاز کردند ، آنها پس از میلیون ها سال به تکامل رسیده اند و اکنون در اوج مطابقت با محیط پیرامون خود هستند. در این مستند برای اولین بار ریزبینانه تر به اساس زندگی حشرات نگاه می شود تا قدرتی که در پی جثه کوچک آنها نهفته است را بیش از پیش آشکار کند . هیولاهای ذره بینی تازه ترین مجموعه مستند دیوید آتنرو ، یکی از بزرگترین مستند سازان دنیاست .این مستند ساخته سال 2013 است .
 
نام مستند : هیولاهای ذره بینی (Micro Monsters)

نام این قسمت : اجتماع

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 30 دقیقه

حجم : 110 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


هیولاهای ذره بینی با دوبله فارسی – خانواده

هیولاهای ذره بینی

 
haula_zarebin

 
توضیحات : حشرات ، موجوداتی که همواره باما بوده اند و صد البته پیش ما هم همینطور! حشرات اولین موجوداتی هستند که پس از تک سلولی ها پا روی خشکی نهاده و زندگی را آغاز کردند ، آنها پس از میلیون ها سال به تکامل رسیده اند و اکنون در اوج مطابقت با محیط پیرامون خود هستند. در این مستند برای اولین بار ریزبینانه تر به اساس زندگی حشرات نگاه می شود تا قدرتی که در پی جثه کوچک آنها نهفته است را بیش از پیش آشکار کند . هیولاهای ذره بینی تازه ترین مجموعه مستند دیوید آتنرو ، یکی از بزرگترین مستند سازان دنیاست .این مستند ساخته سال 2013 است .
 
نام مستند : هیولاهای ذره بینی (Micro Monsters)

نام این قسمت : خانواده

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 30 دقیقه

حجم : 110 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV
 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


هیولاهای ذره بینی با دوبله فارسی – تولید مثل

هیولاهای ذره بینی

 
haula_zarebin

 
توضیحات : حشرات ، موجوداتی که همواره باما بوده اند و صد البته پیش ما هم همینطور! حشرات اولین موجوداتی هستند که پس از تک سلولی ها پا روی خشکی نهاده و زندگی را آغاز کردند ، آنها پس از میلیون ها سال به تکامل رسیده اند و اکنون در اوج مطابقت با محیط پیرامون خود هستند. در این مستند برای اولین بار ریزبینانه تر به اساس زندگی حشرات نگاه می شود تا قدرتی که در پی جثه کوچک آنها نهفته است را بیش از پیش آشکار کند . هیولاهای ذره بینی تازه ترین مجموعه مستند دیوید آتنرو ، یکی از بزرگترین مستند سازان دنیاست .این مستند ساخته سال 2013 است .
 
نام مستند : هیولاهای ذره بینی (Micro Monsters)

نام این قسمت : تولید مثل

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 30 دقیقه

حجم : 110 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


question