نزاع اقلیمی با دوبله فارسی – قسمت سوم

نزاع اقلیمی

nezae_eghlimi

 
توضیحات : در سال 1972 گروهی از دانشمندان برجسته دور هم جمع شدند تا نامه ای به رئیس جمهور آمریکا بنویسند آنها ترسیده بودند چون اقلیم زمین به هم ریخته بود. آنها نگران فرارسیدن جنگ و قحطی بودند برای اولین بار تغییرات اقلیمی تبدیل شده بود به موضوع داغ سیاسی. این نامه به رئیس جمهور هشدار میداد که خودش را آماده کند اما نه برای گرم شدن زمین بلکه برای عصر یخبندان جدید اما چه شد که دانشمندان نظرشان را عوض کردند و اگر آن زمان این قدر اشتباه می کردند چطور میتوانیم مطمئن باشیم که امروز درست میگویند.

این مستند به بررسی چند سئوال مهم و ساده می پردازد ; از کجا میدانیم که زمین در حال گرم شدن است ؟
از کجا میدانیم که بشر باعث آن است؟
از کجا میدانیم بعد از این چه میشود؟
این ماجرای کشف گرمایش زمین به وسیله دانشمندان و احتمالا بزرگترین چالشی است که با آن روبرو شدیم

 

نام مستند : نزاع اقلیمی (Climate Wars)

نام این قسمت : قسمت سوم

زبان : دوبله فارسی

زمان : 50 دقیقه

حجم : 240 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV
 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نزاع اقلیمی با دوبله فارسی – قسمت دوم

نزاع اقلیمی

nezae_eghlimi

 
توضیحات : در سال 1972 گروهی از دانشمندان برجسته دور هم جمع شدند تا نامه ای به رئیس جمهور آمریکا بنویسند آنها ترسیده بودند چون اقلیم زمین به هم ریخته بود. آنها نگران فرارسیدن جنگ و قحطی بودند برای اولین بار تغییرات اقلیمی تبدیل شده بود به موضوع داغ سیاسی. این نامه به رئیس جمهور هشدار میداد که خودش را آماده کند اما نه برای گرم شدن زمین بلکه برای عصر یخبندان جدید اما چه شد که دانشمندان نظرشان را عوض کردند و اگر آن زمان این قدر اشتباه می کردند چطور میتوانیم مطمئن باشیم که امروز درست میگویند.

این مستند به بررسی چند سئوال مهم و ساده می پردازد ; از کجا میدانیم که زمین در حال گرم شدن است ؟
از کجا میدانیم که بشر باعث آن است؟
از کجا میدانیم بعد از این چه میشود؟
این ماجرای کشف گرمایش زمین به وسیله دانشمندان و احتمالا بزرگترین چالشی است که با آن روبرو شدیم

 

نام مستند : نزاع اقلیمی (Climate Wars)

نام این قسمت : قسمت دوم

زبان : دوبله فارسی

زمان : 50 دقیقه

حجم : 240 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نزاع اقلیمی با دوبله فارسی – قسمت اول

نزاع اقلیمی

nezae_eghlimi

 
توضیحات : در سال 1972 گروهی از دانشمندان برجسته دور هم جمع شدند تا نامه ای به رئیس جمهور آمریکا بنویسند آنها ترسیده بودند چون اقلیم زمین به هم ریخته بود. آنها نگران فرارسیدن جنگ و قحطی بودند برای اولین بار تغییرات اقلیمی تبدیل شده بود به موضوع داغ سیاسی. این نامه به رئیس جمهور هشدار میداد که خودش را آماده کند اما نه برای گرم شدن زمین بلکه برای عصر یخبندان جدید اما چه شد که دانشمندان نظرشان را عوض کردند و اگر آن زمان این قدر اشتباه می کردند چطور میتوانیم مطمئن باشیم که امروز درست میگویند.

این مستند به بررسی چند سئوال مهم و ساده می پردازد ; از کجا میدانیم که زمین در حال گرم شدن است ؟
از کجا میدانیم که بشر باعث آن است؟
از کجا میدانیم بعد از این چه میشود؟
این ماجرای کشف گرمایش زمین به وسیله دانشمندان و احتمالا بزرگترین چالشی است که با آن روبرو شدیم

 

نام مستند : نزاع اقلیمی (Climate Wars)

نام این قسمت : قسمت اول

زبان : دوبله فارسی

زمان : 50 دقیقه

حجم : 240 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


question