نگهبانان طبیعت با دوبله فارسی – قسمت ششم

نگهبانان طبیعت

Negahbane Tabiat
 

توضیحات : این مستند محصول سال 2008 است و در آن حقایقی از رابطه طبیعت و حیات انسان ها به تصویر کشیده خواهد شد. گفتگو با افرادی که برای حفظ طبیعت و مبارزه با شکارچیان غیر قانونی جان خود را به خطر انداخته اند و طعم مرگ را تجربه کرده اند از بخش های جذاب این مستند است.

 

نام مستند : نگهبانان طبیعت (Natures Keepers)

نام این قسمت : قسمت ششم

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 50 دقیقه

حجم : 250 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نگهبانان طبیعت با دوبله فارسی – قسمت پنجم

نگهبانان طبیعت

Negahbane Tabiat
 

توضیحات : این مستند محصول سال 2008 است و در آن حقایقی از رابطه طبیعت و حیات انسان ها به تصویر کشیده خواهد شد. گفتگو با افرادی که برای حفظ طبیعت و مبارزه با شکارچیان غیر قانونی جان خود را به خطر انداخته اند و طعم مرگ را تجربه کرده اند از بخش های جذاب این مستند است.

 

نام مستند : نگهبانان طبیعت (Natures Keepers)

نام این قسمت : قسمت پنجم

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 50 دقیقه

حجم : 250 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نگهبانان طبیعت با دوبله فارسی – قسمت سوم

نگهبانان طبیعت

Negahbane Tabiat
 

توضیحات : این مستند محصول سال 2008 است و در آن حقایقی از رابطه طبیعت و حیات انسان ها به تصویر کشیده خواهد شد. گفتگو با افرادی که برای حفظ طبیعت و مبارزه با شکارچیان غیر قانونی جان خود را به خطر انداخته اند و طعم مرگ را تجربه کرده اند از بخش های جذاب این مستند است.

 

نام مستند : نگهبانان طبیعت (Natures Keepers)

نام این قسمت : قسمت سوم

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 50 دقیقه

حجم : 250 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نگهبانان طبیعت با دوبله فارسی – قسمت دوم

نگهبانان طبیعت

Negahbane Tabiat
 

توضیحات : این مستند محصول سال 2008 است و در آن حقایقی از رابطه طبیعت و حیات انسان ها به تصویر کشیده خواهد شد. گفتگو با افرادی که برای حفظ طبیعت و مبارزه با شکارچیان غیر قانونی جان خود را به خطر انداخته اند و طعم مرگ را تجربه کرده اند از بخش های جذاب این مستند است.

 

نام مستند : نگهبانان طبیعت (Natures Keepers)

نام این قسمت : قسمت دوم

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 50 دقیقه

حجم : 250 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نگهبانان طبیعت با دوبله فارسی – قسمت اول

نگهبانان طبیعت

Negahbane Tabiat
 

توضیحات : این مستند محصول سال 2008 است و در آن حقایقی از رابطه طبیعت و حیات انسان ها به تصویر کشیده خواهد شد. گفتگو با افرادی که برای حفظ طبیعت و مبارزه با شکارچیان غیر قانونی جان خود را به خطر انداخته اند و طعم مرگ را تجربه کرده اند از بخش های جذاب این مستند است.

 

نام مستند : نگهبانان طبیعت (Natures Keepers)

نام این قسمت : قسمت اول

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 50 دقیقه

حجم : 250 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نگهبانان طبیعت با دوبله فارسی – قسمت چهارم

نگهبانان طبیعت

Negahbane Tabiat
 

توضیحات : این مستند محصول سال 2008 است و در آن حقایقی از رابطه طبیعت و حیات انسان ها به تصویر کشیده خواهد شد. گفتگو با افرادی که برای حفظ طبیعت و مبارزه با شکارچیان غیر قانونی جان خود را به خطر انداخته اند و طعم مرگ را تجربه کرده اند از بخش های جذاب این مستند است.

 

نام مستند : نگهبانان طبیعت (Natures Keepers)

نام این قسمت : قسمت چهارم

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 50 دقیقه

حجم : 250 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


question