نیروی طوفان با دوبله فارسی – هوای طاقت فرسا

نیروی طوفان

Niru-tufan

 
توضیحات : در این مستند شاهد به تصویر کشیدن مخربترین سیلابها و بررسی اتفاقات ناشی از سقوط بهمن در سراسر جهان و نیز عملیات نجات قربانیان هستید . در این مستند جذاب و پر هیجان، خاطرات بازماندگان این قبیل حادثه ها نیز شنیدنی است

 

نام برنامه : نیروی طوفان

نام این قسمت : هوای طاقت فرسا

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

کیفیت : Tvrip

فرمت : MKV

حجم : 250 مگابایت

 
 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 
 


نیروی طوفان با دوبله فارسی – سونامی

نیروی طوفان

Niru-tufan

 
توضیحات : در این مستند شاهد به تصویر کشیدن مخربترین سیلابها و بررسی اتفاقات ناشی از سقوط بهمن در سراسر جهان و نیز عملیات نجات قربانیان هستید . در این مستند جذاب و پر هیجان، خاطرات بازماندگان این قبیل حادثه ها نیز شنیدنی است

 

نام برنامه : نیروی طوفان

نام این قسمت : سونامی

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

کیفیت : Tvrip

فرمت : MKV

حجم : 250 مگابایت

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نیروی طوفان با دوبله فارسی – گذرگاه تورنادو

نیروی طوفان

Niru-tufan

 
توضیحات : در این مستند شاهد به تصویر کشیدن مخربترین سیلابها و بررسی اتفاقات ناشی از سقوط بهمن در سراسر جهان و نیز عملیات نجات قربانیان هستید . در این مستند جذاب و پر هیجان، خاطرات بازماندگان این قبیل حادثه ها نیز شنیدنی است

 

نام برنامه : نیروی طوفان

نام این قسمت : گذرگاه تورنادو

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

کیفیت : Tvrip

فرمت : MKV

حجم : 250 مگابایت

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نیروی طوفان با دوبله فارسی – لغزش زمین

نیروی طوفان

Niru-tufan

 
توضیحات : در این مستند شاهد به تصویر کشیدن مخربترین سیلابها و بررسی اتفاقات ناشی از سقوط بهمن در سراسر جهان و نیز عملیات نجات قربانیان هستید . در این مستند جذاب و پر هیجان، خاطرات بازماندگان این قبیل حادثه ها نیز شنیدنی است

 

نام برنامه : نیروی طوفان

نام این قسمت : لغزش زمین

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

کیفیت : Tvrip

فرمت : MKV

حجم : 250 مگابایت

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نیروی طوفان با دوبله فارسی – نجات از طوفان

نیروی طوفان

Niru-tufan

 
توضیحات : در این مستند شاهد به تصویر کشیدن مخربترین سیلابها و بررسی اتفاقات ناشی از سقوط بهمن در سراسر جهان و نیز عملیات نجات قربانیان هستید . در این مستند جذاب و پر هیجان، خاطرات بازماندگان این قبیل حادثه ها نیز شنیدنی است

 

نام برنامه : نیروی طوفان

نام این قسمت : نجات از طوفان

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

کیفیت : Tvrip

فرمت : MKV

حجم : 250 مگابایت

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نیروی طوفان با دوبله فارسی – سیل

نیروی طوفان

Niru-tufan

 
توضیحات : در این مستند شاهد به تصویر کشیدن مخربترین سیلابها و بررسی اتفاقات ناشی از سقوط بهمن در سراسر جهان و نیز عملیات نجات قربانیان هستید . در این مستند جذاب و پر هیجان، خاطرات بازماندگان این قبیل حادثه ها نیز شنیدنی است

 

نام برنامه : نیروی طوفان

نام این قسمت : سیل

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

کیفیت : Tvrip

فرمت : MKV

حجم : 250 مگابایت

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نیروی طوفان با دوبله فارسی – بلایای طبیعی

نیروی طوفان

Niru-tufan

 
توضیحات : در این مستند شاهد به تصویر کشیدن مخربترین سیلابها و بررسی اتفاقات ناشی از سقوط بهمن در سراسر جهان و نیز عملیات نجات قربانیان هستید . در این مستند جذاب و پر هیجان، خاطرات بازماندگان این قبیل حادثه ها نیز شنیدنی است

 

نام برنامه : نیروی طوفان

نام این قسمت : بلایای طبیعی

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

کیفیت : Tvrip

فرمت : MKV

حجم : 250 مگابایت

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نیروی طوفان با دوبله فارسی – تندباد

نیروی طوفان

Niru-tufan

 
توضیحات : در این مستند شاهد به تصویر کشیدن مخربترین سیلابها و بررسی اتفاقات ناشی از سقوط بهمن در سراسر جهان و نیز عملیات نجات قربانیان هستید . در این مستند جذاب و پر هیجان، خاطرات بازماندگان این قبیل حادثه ها نیز شنیدنی است

 

نام برنامه : نیروی طوفان

نام این قسمت : تندباد

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

کیفیت : Tvrip

فرمت : MKV

حجم : 250 مگابایت

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


نیروی طوفان با دوبله فارسی – گردباد

نیروی طوفان

Niru-tufan

 
توضیحات : در این مستند شاهد به تصویر کشیدن مخربترین سیلابها و بررسی اتفاقات ناشی از سقوط بهمن در سراسر جهان و نیز عملیات نجات قربانیان هستید . در این مستند جذاب و پر هیجان، خاطرات بازماندگان این قبیل حادثه ها نیز شنیدنی است

 

نام برنامه : نیروی طوفان

نام این قسمت : گردباد

زبان : دوبله فارسی

زمان : 45 دقیقه

کیفیت : Tvrip

فرمت : MKV

حجم : 250 مگابایت

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


question