جدال در بدن انسان با دوبله فارسی – افسردگی

جدال در بدن انسان

Jedal-dar-badane
 

توضیحات : بدن انسان همواره در معرض برخی از بیماری های رایج و پر هزینه است اما چگونه میتوان با این بیماری ها مبارزه کرد و از جسمی سالم برخوردار بود در مجموعه برنامه های جدال در بدن انسان پاسخ این سوال را خواهید یافت

 

نام مستند : جدال در بدن انسان

نام این قسمت : افسردگی

زبان : دوبله فارسی

زمان : 20 دقیقه

حجم : 170 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت :MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


جدال در بدن انسان با دوبله فارسی – بیمار های قلبی

جدال در بدن انسان

Jedal-dar-badane
 

توضیحات : بدن انسان همواره در معرض برخی از بیماری های رایج و پر هزینه است اما چگونه میتوان با این بیماری ها مبارزه کرد و از جسمی سالم برخوردار بود در مجموعه برنامه های جدال در بدن انسان پاسخ این سوال را خواهید یافت

 

نام مستند : جدال در بدن انسان

نام این قسمت : بیمار های قلبی

زبان : دوبله فارسی

زمان : 20 دقیقه

حجم : 170 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت :MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


جدال در بدن انسان با دوبله فارسی – آسم

جدال در بدن انسان

Jedal-dar-badane
 

توضیحات : بدن انسان همواره در معرض برخی از بیماری های رایج و پر هزینه است اما چگونه میتوان با این بیماری ها مبارزه کرد و از جسمی سالم برخوردار بود در مجموعه برنامه های جدال در بدن انسان پاسخ این سوال را خواهید یافت

 

نام مستند : جدال در بدن انسان

نام این قسمت : آسم

زبان : دوبله فارسی

زمان : 20 دقیقه

حجم : 170 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت :MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


جدال در بدن انسان با دوبله فارسی – رفلکش اسید معده

جدال در بدن انسان

Jedal-dar-badane
 

توضیحات : بدن انسان همواره در معرض برخی از بیماری های رایج و پر هزینه است اما چگونه میتوان با این بیماری ها مبارزه کرد و از جسمی سالم برخوردار بود در مجموعه برنامه های جدال در بدن انسان پاسخ این سوال را خواهید یافت

 

نام مستند : جدال در بدن انسان

نام این قسمت : رفلکش اسید معده

زبان : دوبله فارسی

زمان : 20 دقیقه

حجم : 170 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت :MKV

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


question