آیین ها با دوبله فارسی – شبه قاره هند

آیین ها

aiienha
 
توضیحات : در هر گوشه ای از این کره خاکی، مردمی با آئین های حیرت آور و تکان دهنده مخصوص خود زندگی می کنند. جوامع بشری مشقت‌های فراوانی را تحمل می کنند تا بلکه بتوانند با جهان معنویت ارتباط برقرار کنند.

پیتر اوئن جونز کشیش انگلیسی زندگی عادی را رها می کند تا خود را وقف کشف این آئین های عجیب وغریب و گاه خطرناک بکند. او برای درک بهتر باورهای کسانی که این آئین‌ها را گرامی می‌دارند، همانند آنان در تمامی مراسم شرکت می‌کند تا هم ظرفیت خود را بسنجد و هم نیروی ناشناخته این آئین‌ها را تجربه کند.

اوئن جونز به مدت یک سال به قاره ها و کشور های مختلف سفر می‌کنه و حاصل این سفر مستند “آئین ها” است که ما با دوبله فارسی در اختیار شما گذاشتیم

 

نام مستند : آیین ها (Around The World In 80 Faiths)

نام این قسمت : شبه قاره هند

زبان : دوبله فارسی

زمان : 50 دقیقه

حجم : 250 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

تماشای بخشی از این قسمت (کلیک کنید)
 
شما میتونید بخشی از این مستند رو دانلود و تماشا کنید

a href=”http://upload7.ir/preview.php?user=&file=e82010c356a484004b01d4d9fab993b37c44152c” target=”_blank”>mndl.ir.ir/129
 

 
خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


آیین ها با دوبله فارسی – شرق دور

آیین ها

aiienha
 
توضیحات : در هر گوشه ای از این کره خاکی، مردمی با آئین های حیرت آور و تکان دهنده مخصوص خود زندگی می کنند. جوامع بشری مشقت‌های فراوانی را تحمل می کنند تا بلکه بتوانند با جهان معنویت ارتباط برقرار کنند.

پیتر اوئن جونز کشیش انگلیسی زندگی عادی را رها می کند تا خود را وقف کشف این آئین های عجیب وغریب و گاه خطرناک بکند. او برای درک بهتر باورهای کسانی که این آئین‌ها را گرامی می‌دارند، همانند آنان در تمامی مراسم شرکت می‌کند تا هم ظرفیت خود را بسنجد و هم نیروی ناشناخته این آئین‌ها را تجربه کند.

اوئن جونز به مدت یک سال به قاره ها و کشور های مختلف سفر می‌کنه و حاصل این سفر مستند “آئین ها” است که ما با دوبله فارسی در اختیار شما گذاشتیم

 

نام مستند : آیین ها (Around The World In 80 Faiths)

نام این قسمت : شرق دور

زبان : دوبله فارسی

زمان : 50 دقیقه

حجم : 250 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

تماشای بخشی از این قسمت (کلیک کنید)
 
شما میتونید بخشی از این مستند رو دانلود و تماشا کنید

a href=”http://upload7.ir/preview.php?user=&file=3e9a2a4cdb0f90806ce8531f9951926ecc714453″ target=”_blank”>mndl.ir.ir/129
 

 
خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


آیین ها با دوبله فارسی – اروپا

آیین ها

aiienha
 
توضیحات : در هر گوشه ای از این کره خاکی، مردمی با آئین های حیرت آور و تکان دهنده مخصوص خود زندگی می کنند. جوامع بشری مشقت‌های فراوانی را تحمل می کنند تا بلکه بتوانند با جهان معنویت ارتباط برقرار کنند.

پیتر اوئن جونز کشیش انگلیسی زندگی عادی را رها می کند تا خود را وقف کشف این آئین های عجیب وغریب و گاه خطرناک بکند. او برای درک بهتر باورهای کسانی که این آئین‌ها را گرامی می‌دارند، همانند آنان در تمامی مراسم شرکت می‌کند تا هم ظرفیت خود را بسنجد و هم نیروی ناشناخته این آئین‌ها را تجربه کند.

اوئن جونز به مدت یک سال به قاره ها و کشور های مختلف سفر می‌کنه و حاصل این سفر مستند “آئین ها” است که ما با دوبله فارسی در اختیار شما گذاشتیم

 

نام مستند : آیین ها (Around The World In 80 Faiths)

نام این قسمت : اروپا

زبان : دوبله فارسی

زمان : 50 دقیقه

حجم : 250 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

تماشای بخشی از این قسمت (کلیک کنید)
 
شما میتونید بخشی از این مستند رو دانلود و تماشا کنید

a href=”http://upload7.ir/preview.php?user=&file=61d1b00c6c19f26e8a0e4326a72378089f472c2b” target=”_blank”>mndl.ir.ir/124
 

 
خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


آیین ها با دوبله فارسی – استرالیا و حلقه آتش اقیانوس آرام

آیین ها

aiienha
 
توضیحات : در هر گوشه ای از این کره خاکی، مردمی با آئین های حیرت آور و تکان دهنده مخصوص خود زندگی می کنند. جوامع بشری مشقت‌های فراوانی را تحمل می کنند تا بلکه بتوانند با جهان معنویت ارتباط برقرار کنند.

پیتر اوئن جونز کشیش انگلیسی زندگی عادی را رها می کند تا خود را وقف کشف این آئین های عجیب وغریب و گاه خطرناک بکند. او برای درک بهتر باورهای کسانی که این آئین‌ها را گرامی می‌دارند، همانند آنان در تمامی مراسم شرکت می‌کند تا هم ظرفیت خود را بسنجد و هم نیروی ناشناخته این آئین‌ها را تجربه کند.

اوئن جونز به مدت یک سال به قاره ها و کشور های مختلف سفر می‌کنه و حاصل این سفر مستند “آئین ها” است که ما با دوبله فارسی در اختیار شما گذاشتیم

 

نام مستند : آیین ها (Around The World In 80 Faiths)

نام این قسمت : استرالیا و حلقه آتش اقیانوس آرام

زبان : دوبله فارسی

زمان : 50 دقیقه

حجم : 250 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

تماشای بخشی از این قسمت (کلیک کنید)
 
شما میتونید بخشی از این مستند رو دانلود و تماشا کنید

a href=”http://upload7.ir/preview.php?user=&file=1e2992044ee1da914e7e03235a0b5126a87e9673″ target=”_blank”>mndl.ir.ir/1248
 

 
خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


آیین ها با دوبله فارسی – خاورمیانه

آیین ها

aiienha
 
توضیحات : در هر گوشه ای از این کره خاکی، مردمی با آئین های حیرت آور و تکان دهنده مخصوص خود زندگی می کنند. جوامع بشری مشقت‌های فراوانی را تحمل می کنند تا بلکه بتوانند با جهان معنویت ارتباط برقرار کنند.

پیتر اوئن جونز کشیش انگلیسی زندگی عادی را رها می کند تا خود را وقف کشف این آئین های عجیب وغریب و گاه خطرناک بکند. او برای درک بهتر باورهای کسانی که این آئین‌ها را گرامی می‌دارند، همانند آنان در تمامی مراسم شرکت می‌کند تا هم ظرفیت خود را بسنجد و هم نیروی ناشناخته این آئین‌ها را تجربه کند.

اوئن جونز به مدت یک سال به قاره ها و کشور های مختلف سفر می‌کنه و حاصل این سفر مستند “آئین ها” است که ما با دوبله فارسی در اختیار شما گذاشتیم

 

نام مستند : آیین ها (Around The World In 80 Faiths)

نام این قسمت : خاورمیانه

زبان : دوبله فارسی

زمان : 50 دقیقه

حجم : 250 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

تماشای بخشی از این قسمت (کلیک کنید)
 
شما میتونید بخشی از این مستند رو دانلود و تماشا کنید

a href=”http://upload7.ir/preview.php?user=&file=19b96fdb9ae6cc28d32095b50c9dabd275c3097f” target=”_blank”>mndl.ir.ir/125
 

 
خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


آیین ها با دوبله فارسی – آفریقا

آیین ها

aiienha

 
توضیحات : در هر گوشه ای از این کره خاکی، مردمی با آئین های حیرت آور و تکان دهنده مخصوص خود زندگی می کنند. جوامع بشری مشقت‌های فراوانی را تحمل می کنند تا بلکه بتوانند با جهان معنویت ارتباط برقرار کنند.

پیتر اوئن جونز کشیش انگلیسی زندگی عادی را رها می کند تا خود را وقف کشف این آئین های عجیب وغریب و گاه خطرناک بکند. او برای درک بهتر باورهای کسانی که این آئین‌ها را گرامی می‌دارند، همانند آنان در تمامی مراسم شرکت می‌کند تا هم ظرفیت خود را بسنجد و هم نیروی ناشناخته این آئین‌ها را تجربه کند.

اوئن جونز به مدت یک سال به قاره ها و کشور های مختلف سفر می‌کنه و حاصل این سفر مستند “آئین ها” است که ما با دوبله فارسی در اختیار شما گذاشتیم

نام اصلی این مستند دور دنیا در 80 مذهب است که در شبکه دوبله کننده به نام آیین ها پخش شده

 

نام مستند : آیین ها (Around The World In 80 Faiths)

نام این قسمت : آفریقا

زبان : دوبله فارسی

زمان : 50 دقیقه

حجم : 250 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

تماشای بخشی از این قسمت (کلیک کنید)
 
شما میتونید بخشی از این مستند رو دانلود و تماشا کنید

a href=”http://upload7.ir/preview.php?user=&file=92dd16e956023e5fcb847fc9e15e40ba94786c9d” target=”_blank”>mndl.ir.ir/124
 

 
خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


آیین ها با دوبله فارسی – آمریکای لاتین

آیین ها

aiienha
 
توضیحات : در هر گوشه ای از این کره خاکی، مردمی با آئین های حیرت آور و تکان دهنده مخصوص خود زندگی می کنند. جوامع بشری مشقت‌های فراوانی را تحمل می کنند تا بلکه بتوانند با جهان معنویت ارتباط برقرار کنند.

پیتر اوئن جونز کشیش انگلیسی زندگی عادی را رها می کند تا خود را وقف کشف این آئین های عجیب وغریب و گاه خطرناک بکند. او برای درک بهتر باورهای کسانی که این آئین‌ها را گرامی می‌دارند، همانند آنان در تمامی مراسم شرکت می‌کند تا هم ظرفیت خود را بسنجد و هم نیروی ناشناخته این آئین‌ها را تجربه کند.

اوئن جونز به مدت یک سال به قاره ها و کشور های مختلف سفر می‌کنه و حاصل این سفر مستند “آئین ها” است که ما با دوبله فارسی در اختیار شما گذاشتیم

 

نام مستند : آیین ها (Around The World In 80 Faiths)

نام این قسمت : آمریکای لاتین

زبان : دوبله فارسی

زمان : 50 دقیقه

حجم : 250 مگابایت

کیفیت : Tvrip (عالی)

فرمت : MKV

 

تماشای بخشی از این قسمت (کلیک کنید)
 
شما میتونید بخشی از این مستند رو دانلود و تماشا کنید

mndl.ir.ir/123
 

 
خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


question