کار در خشن ترین نقاط دنیا با دوبله فارسی – رفتگر

کار در خشن‌ ترین مناطق دنیا

ka-khashen

 
توضیحات : در هر قسمت از این مجموعه یک شهروند بریتانیایی که در کشور خودش مهارتهای شغلی فراوانی کسب کرده است به نقطه ای دیگر از جهان سفر میکند تا با چا لشی جدید روبرو شود. البته این چالش به خودی خود تازه نیست بلکه شرایط و اقلیم متفاوت است که فرد باید با آن دست و پنجه نرم کند. این مجموعه نشان میدهد وقتی این افراد از محدوده شغلی آشنای خود در بریتانیا خارج میشوند چطور میتوانند با شرایط سخت و متفاوت کار و زندگی همکارانشان در کشوری دیگر همخوان شوند.

 

نام مستند : کار در خشن ترین نقاط دنیا

نام این قسمت : رفتگر

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 210 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

 

خلاصه داستان این قسمت
 

در این قسمت یک رفتگر لندنی به ابرشهر جاکارتا پایتخت اندونزی میرود تا جمع آوری زباله در یکی از بزرگترین شهرهای در حال رشد دنیا را تجربه کند. او در این سفر ناامنی و خطرات شغلی یک رفتگر جاکاراتایی را لمس میکند.

 

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


کار در خشن ترین نقاط دنیا با دوبله فارسی – ماهی گیر

کار در خشن‌ ترین مناطق دنیا

ka-khashen

 
توضیحات : در هر قسمت از این مجموعه یک شهروند بریتانیایی که در کشور خودش مهارتهای شغلی فراوانی کسب کرده است به نقطه ای دیگر از جهان سفر میکند تا با چا لشی جدید روبرو شود. البته این چالش به خودی خود تازه نیست بلکه شرایط و اقلیم متفاوت است که فرد باید با آن دست و پنجه نرم کند. این مجموعه نشان میدهد وقتی این افراد از محدوده شغلی آشنای خود در بریتانیا خارج میشوند چطور میتوانند با شرایط سخت و متفاوت کار و زندگی همکارانشان در کشوری دیگر همخوان شوند.

 

نام مستند : کار در خشن ترین نقاط دنیا

نام این قسمت : ماهی گیر

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 210 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

 

خلاصه داستان این قسمت
 

در این قسمت یک ماهیگیر اهل کرنوال انگلستان قایق مجلل ماهیگیری خود را رها میکند و به سواحل سیرالئون در غرب آفریقا میرود، جایی که یک ماهیگیر محلی برای سیرکردن خانواده اش باید بر روی یک کانو با شرایط پرمخاطره ماهیگیری در این منطقه بجنگد.

 

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


کار در خشن ترین نقاط دنیا با دوبله فارسی – راننده قطار

کار در خشن‌ ترین مناطق دنیا

ka-khashen

 
توضیحات : در هر قسمت از این مجموعه یک شهروند بریتانیایی که در کشور خودش مهارتهای شغلی فراوانی کسب کرده است به نقطه ای دیگر از جهان سفر میکند تا با چا لشی جدید روبرو شود. البته این چالش به خودی خود تازه نیست بلکه شرایط و اقلیم متفاوت است که فرد باید با آن دست و پنجه نرم کند. این مجموعه نشان میدهد وقتی این افراد از محدوده شغلی آشنای خود در بریتانیا خارج میشوند چطور میتوانند با شرایط سخت و متفاوت کار و زندگی همکارانشان در کشوری دیگر همخوان شوند.

 

نام مستند : کار در خشن ترین نقاط دنیا

نام این قسمت : راننده قطار

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 210 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

 

خلاصه داستان این قسمت
 

در این قسمت راننده یکی از خطهای قطار سریع السیر بریتانیا با چالش متفاوتی در مرتفع ترین و شیبدارترین خط آهن دنیا در پرو روبرو میشود.

 

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


کار در خشن‌ ترین مناطق دنیا با دوبله فارسی – ماما

کار در خشن‌ ترین مناطق دنیا

ka-khashen

 
توضیحات : در هر قسمت از این مجموعه یک شهروند بریتانیایی که در کشور خودش مهارتهای شغلی فراوانی کسب کرده است به نقطه ای دیگر از جهان سفر میکند تا با چا لشی جدید روبرو شود. البته این چالش به خودی خود تازه نیست بلکه شرایط و اقلیم متفاوت است که فرد باید با آن دست و پنجه نرم کند. این مجموعه نشان میدهد وقتی این افراد از محدوده شغلی آشنای خود در بریتانیا خارج میشوند چطور میتوانند با شرایط سخت و متفاوت کار و زندگی همکارانشان در کشوری دیگر همخوان شوند.

 

نام مستند : کار در خشن ترین نقاط دنیا

نام این قسمت : ماما

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 210 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

خلاصه داستان این قسمت

 

در قسمت سوم یک ماما بخش زایمان بیمارستانی در شهر ساتن انگلیس را رها میکند تا با شرایط کاری همکارانش در مانروویا پایتخت لیبریا آشنا شود.

 

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


کار در خشن ترین نقاط دنیا با دوبله فارسی – راننده اتوبوس

کار در خشن‌ ترین مناطق دنیا

ka-khashen

 
توضیحات : در هر قسمت از این مجموعه یک شهروند بریتانیایی که در کشور خودش مهارتهای شغلی فراوانی کسب کرده است به نقطه ای دیگر از جهان سفر میکند تا با چا لشی جدید روبرو شود. البته این چالش به خودی خود تازه نیست بلکه شرایط و اقلیم متفاوت است که فرد باید با آن دست و پنجه نرم کند. این مجموعه نشان میدهد وقتی این افراد از محدوده شغلی آشنای خود در بریتانیا خارج میشوند چطور میتوانند با شرایط سخت و متفاوت کار و زندگی همکارانشان در کشوری دیگر همخوان شوند.

 

نام مستند : کار در خشن ترین نقاط دنیا

نام این قسمت : رانند اتوبوس

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 210 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

خلاصه داستان این قسمت

 

در قسمت دوم یک راننده اتوبوس لندنی به مانیل میرود تا با ترافیک سنگین این شهر و خلق و خوی متفاوت مردم آن دست و پنجه نرم کند
 

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


کار در خشن ترین نقاط دنیا با دوبله فارسی – امدادگر

کار در خشن‌ ترین مناطق دنیا

ka-khashen

 
توضیحات : در هر قسمت از این مجموعه یک شهروند بریتانیایی که در کشور خودش مهارتهای شغلی فراوانی کسب کرده است به نقطه ای دیگر از جهان سفر میکند تا با چا لشی جدید روبرو شود. البته این چالش به خودی خود تازه نیست بلکه شرایط و اقلیم متفاوت است که فرد باید با آن دست و پنجه نرم کند. این مجموعه نشان میدهد وقتی این افراد از محدوده شغلی آشنای خود در بریتانیا خارج میشوند چطور میتوانند با شرایط سخت و متفاوت کار و زندگی همکارانشان در کشوری دیگر همخوان شوند.

 

نام مستند : کار در خشن ترین نقاط دنیا

نام این قسمت : امدادگر

زبان : دوبله فارسی

زمان : حدود 45 دقیقه

حجم : 210 مگابایت

کیفیت : 576p (عالی)

فرمت : MKV

 

خلاصه داستان این قسمت
 

در قسمت اول یک امدادگر اهل کاردیف از محدوده شغلی آشنای خود در بریتانیا خارج میشود و به گواتملا سیتی، پایتخت گواتملا سفر میکند . یکی از خشن ترین شهر های دنیا جایی که کنترلی بر دار و دسته هایس آدم کش نیست

 

 

خرید لینک دانلود و DVD (کلیک کنید)
 


question