خلاصه قسمت های آنچه هنوز نمیدانیم

چرا اینجاییم ؟ این جهان هنوز هم جایگاه اسرار و شگفتی است .

ما به عنوان یک کیهان شناس به وجد می یاییم که بتوانیم جهت پاسخ به پرسش هایی که ظاهرا مسائلی بنیادین هستند قدم برداریم
نقطه ی عطف این برنامه این است که آیا ما تنها هستیم ؟
آینده ی هستی چیست ؟
ماهیت حقیقت چیست ؟
با هر پیشرفتی پرسش های جدیدی مطرح می شود و موضوع اصلی آن چیزی است که هنوز نمی دانیم

 
آیا ما واقعی هستیم ؟عالم هنوز محل اسرار و عجایب است
به عنوان یک کیهان شناس بسیار نشاط آور است که ما می توانیم در برخورد با سوالاتی که به نظر بسیار بنیادین می آمدند پیشرفتی داشته باشیم
تمرکز این برنامه روی این موضوعات است :
آیا آغازی وجود داشته است ؟
آینده کیهان چیست ؟
ماهیت واقعیت چیست ؟
با هر پیشرفتی پرسش های جدیدی به وضوح بیشتری می رسد
> موضوع اصلی این است , آنچه ما هنوز نمی دانیم

 

آیا ما تنها هستیم؟ عالم هنوز محل اسرار و عجایب است .
به عنوان یک کیهان شناس بسیار نشاط آور است که ما می توانیم در برخورد با سوالاتی که به نظر بسیار بنیادین می آمدند پیشرفتی داشته باشیم .
تمرکز این برنامه روی این موضوعات است :
آیا آغازی وجود داشته است ؟
آینده کیهان چیست ؟
ماهیت واقعیت چیست ؟
با هر پیشرفتی پرسش های جدیدی به وضوح بیشتری می رسد
موضوع اصلی این است , آنچه ما هنوز نمی دانیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *