خلاصه قسمت های بربر ها

ساکسون ها, شاهان جنگجو : با دزدان دریایی ساکسون همراه می شویم. آنها به ساحل بریتانیا حمله می کنند، نیروهای رومی را شکست می دهند و زمین هایشان را فتح می کنند. ساکسونها، جنگجویانی بیرحم هستند و از دعوت احمقانۀ پادشاه ستمگر، سوء استفاده کرده، با تبر جنگی پرقدرت، یا ساکس، به جزیرۀ آماده برای تصرف، راه پیدا می کنند. رهبران اولیۀ ساکسون، با تلفیقی از اعتقادات کفرانگیز، داخل بریتانیا نفوذ می کنند و با مسیحیان وارد جنگ می شوند. آنها جهت کسب قدرت و زمین، با برادران بربر خود می جنگند. ادوین، شاهزادۀ ساکسون، پس از مشاهدۀ قتل بیرحمانۀ کل خانواده اش، از بریتانیا فرار می کند و سرانجام برای مواجهه با بزرگترین دشمن خود، آئتلفریت، آماده می شود. او به یکی از بزرگترین پادشاهان قومش تبدیل می شود. او در شهرت و قدرت نظیر ندارد. تا اینکه آلفرد، پادشاه زیرک و جوان، تمام ملتش را علیه مهاجمین وایکینگ می شوراند، سرزمینش را متحد ساخته، و تا مدتها، معنی انگلیسی بودن را تعریف می کند.

 
قوم فرانک ها : درحالیکه امپراتوری روم آخرین نفسهای خود را می کشد اقوام بربر از همه طرف سر می رسند، اما تعداد کمی از آنها نشان خود را تا این حد عمیق حک می کنند به شدت این مهاجمین تند خو.آنها از ناحیۀ شمال می آیند و با ضعف امپراتوری، قدرت می گیرند.اقوام مختلفی زیر بازوی یک رهبر قدرتمند جمع می شوند مرد فانی ای که از جانب خدایان نازل شده است؛ آنها فرانک ها نام دارند. و آغازگر شروع یک قانون جهانی جدید می باشند.مرزهای امپراتوری روم، بیش از چندین قرن مورد حمۀ اقوام مهاجم قرار گرفت. مهاجمین آلمانی از سمت شمال، به مرزهای روم حمله کردند آنان توسط فرماندهان گیس بلند بربری، رهبری می شدند که در جستجوی محل اقامت و زندگی جدیدی بودند.آنها فرانک ها نام گرفتند.

واندال ها : با واندال ها همراه می شویم. آنها به مرزهای روم واقع در شمال سرزمین گل نفوذ کرده، از اسپانیا عبور می کنند و هر آنچه سر راهشان است را می سوزانند و غارت می کنند. این قوم بی خانمان بربر، بانی بزرگترین حملۀ دریایی بربرها هستند و نامشان با ویرانی غیر قانونی، چپاول و ایجاد رعب و وحشت، مترادف می شود. رهبر بزرگشان، گایسریک، و پسر خونخوارش هانریک، به آفریقای شمالی و نهایتاً خود رم حمله می کنند، و سرانجام با نیروی نظامی امپراتوری روم، حیله گریهای آتیوس، ژنرال رومی، و اعتقادات عابدانۀ کلیسای مقدس روم، مواجه می شوند. آنها موفق می شوند با حملات پنهانی و نبردهای دریایی بیرحمانه، به منطقۀ مدیترانه نفوذ کنند، که از ریشه های ژرمن (آلمانی) شان فرسنگها دورتر بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *