فوصی – Fauda

تماشای تیزر سریال (کلیک کنید)
 
فصل 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشاهده خلاصه داستان و خرید DVD سریال (کلیک کنید)
 

Page 1 of 0
question